Uniface migratie

Uw infrastructuur van besturingssystemen en database versies is voortdurend aan verandering onderhevig. Het up-to-date houden van uw Uniface omgeving hoort daar ook bij. Een upgrade of migratie naar een hogere Uniface versie vormt een interruptie van de normale werkzaamheden. Door een expert in te schakelen bij het migratieproces, beperkt u de impact en de risico’s tot een minimum.

De Uniface ontwikkelomgeving is altijd upward compatible; elke applicatie die ooit in Uniface is ontwikkeld, is te migreren naar de meest recente versie van Uniface. Vrijwel altijd biedt de Uniface IDE functionaliteit om naar een hogere versie te migreren. Toch verdient het aanbeveling om een expert in te schakelen bij het migratieproces.

Onze professionals hebben zeer veel ervaring met het migreren van Uniface applicaties. We beschikken over de juiste expertise en speciaal ontwikkelde tools om de migratie efficiënt uit te voeren.

U heeft gekozen voor Uniface als basis voor uw bedrijfsondersteunende software en wilt de risico’s voor uw bedrijfskritische applicaties zo laag mogelijk houden. . Uw beheerders en IT professionals zorgen voor de continuïteit van de dagelijkse business. Een migratieproces is een verstoring van hun werkzaamheden. Door te kiezen voor een ervaren partner om deze migratie in goede banen te leiden, beperkt u de risico’s.

In theorie kan elke Uniface ontwikkelaar de migratie naar een hogere versie uitvoeren. Toch kunnen zich in de praktijk onverwachte problemen voordoen.  Nieuwe Uniface versies bevatten vaak significant veel en grote veranderingen. De Uniface compiler geeft, waar mogelijk, een melding van gewijzigde of vervallen functionaliteit, maar dat biedt geen 100% zekerheid. Niet voor elke compiler melding van gewijzigde of vervallen functionaliteit bestaat een eenvoudige oplossing. In het geval van Uniface 10 is niet alleen sprake van nieuwe en gewijzigde functionaliteit, ook de ontwikkelomgeving zelf is gewijzigd en vraagt om een nieuwe benadering. Een expert kan het complete overzicht geven op basis van zijn ervaring.

Migratie blijft zelden beperkt tot de Uniface code of de Uniface ontwikkelomgeving. Ook de deployment of run time omgeving van de applicatie zal vaak veranderen. Van nieuwe besturingssystemen en databases tot de hele software ontwikkelstraat. Indien gewenst nemen we de volledige context mee in onze migratiedienstverlening, maar u bepaalt uiteraard de reikwijdte van de migratiewerkzaamheden die u wilt uitbesteden.

Onze organisatie bestaat uit zeer ervaren Uniface professionals. Wij zijn gevestigd in Nederland, maar onze diensten verrichten we over de hele wereld. Migraties lenen zich uitstekend voor een aanpak op afstand.

Wij hebben zeer veel ervaring in het migreren van Uniface applicaties. Op dit moment verrichten we veel migraties van Uniface 9 naar Uniface 10.

Onze professionals hebben allen jarenlange ervaring met Uniface als ontwikkelomgeving en met een breed scala aan Uniface deployment omgevingen. Inmiddels hebben we veel Uniface applicaties gemigreerd van Uniface 9 naar Uniface 10. Applicaties die variëren in omvang, van kleine applicaties met enige tientallen componenten tot clusters van applicaties met tienduizenden componenten in complexe deployment-omgevingen.

Onze migratiedienst is gericht op alle organisaties wereldwijd die naar Uniface 10 willen of moeten migreren.

Onze aanpak

Net als elke organisatie is ook elke applicatie uniek. De applicaties ondersteunen immers uw bedrijfsvoering. Uw applicatie is maatwerk. Dat geldt ook voor de migratie naar een hogere Uniface versie.

Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring, waarbij we tientallen applicaties hebben gemigreerd. Deze aanpak biedt stabiliteit en toch voldoende flexibiliteit, zodat we ook uw applicaties zo efficiënt mogelijk kunnen migreren.

De reikwijdte van een migratieproject kan variëren: van een rapport met analyse en aanbevelingen, het uitvoeren van de migratie en opleveren van de gemigreerde sources tot en met het inrichten van een Uniface 10 deployment-omgeving voor de gemigreerde applicaties. Dat laatste kan van toepassing zijn als de gemigreerde applicatie op nieuwe platforms (besturingssysteem, database) moet worden uitgerold.

Daartoe hanteren wij een stappenplan, dat op hoofdlijnen omvat:

  1. Intake van de applicatie(s) en de context.
  2. Analyse van de applicatie(s) voorafgaand aan migratie.
  3. Analyse van de bestaande processen voor ontwikkeling, testen, acceptatie en in productie nemen van de applicatie(s).
  4. Migratie van de applicatie(s)
  5. Advies over gewijzigde processen.
  6. Oplevering en configuratie van de gemigreerde applicatie(s)
  7. Oplevering van processen na migratie.

U bepaalt welke stappen voor u van belang zijn. Voor de analyse en de migratie gebruiken wij door onszelf ontwikkelde tooling. Alle stappen worden zorgvuldig gedocumenteerd en toegelicht aan de opdrachtgever.

Migratie kenniscentrum

Wij hebben onze dienstverlening ingericht in kenniscentra. Uniface migratie is daar één van. De teamleider van de professionals in dit kenniscentrum is Henk van der Veer. Hij heeft bij Uniface tijdens de ontwikkeling van Uniface 10 onder andere gewerkt aan de migratiefunctionaliteit. In deze rol heeft hij veel klantenapplicaties gemigreerd. De kennis en tooling die hij daarbij heeft ontwikkeld, zet Henk tegenwoordig in voor UnividualS.
Neem voor meer informatie contact op met Henk van der Veer via het contactformulier.