Uniface Professional Services

Partnership

Voor UnividualS zijn partnership erg belangrijk. We weten heel veel, maar samen met onze partners weten we nog veel meer.

In deze tijd gaan de technologische en markt ontwikkelingen in een dusdanig tempo dat software development dit onmogelijk kan bijhouden. In de ontwikkeling van bedrijfskritische applicaties gaat, ondanks agile en low-code, zo veel tijd zitten dat organisaties het letterlijk niet meer kunnen bijbenen. Wij weten alles van low-code software ontwikkeling in Uniface en agile methodieken. Met onze partner Blue Ocean Fishing kijken we ook naar de organisatie aspecten.

Samen met de business consultants van Blue Ocean Fishing hebben we een aanpak ontwikkeld waarmee met een hybride oplossing moderne (low-code) technieken worden toegepast in combinatie met de stabiele backend van de bestaande Uniface applicaties. Hierdoor wordt de optimale mix geboden voor modernisering van het applicatielandschap. Blue Ocean Fishing en UnividualS hebben de krachten gebundeld en bieden vanuit deze combinatie een unieke aanpak voor een efficiënte moderniseringsslag.

Met onze stap voor stap aanpak en door hergebruik van bewezen code wordt op een veilige en efficiënte manier de modernisatie uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat we daarbij naadloos aansluiten op de wensen van de business en kapitaliseren op de aanwezige Uniface applicaties in combinatie met het slim gebruik maken van moderne technologieën.

Meer informatie

Uniface betekent “Universal Interface”. Met onze aanpak sluiten we daarmee naadloos aan bij het paradigma en grondbeginsel van Uniface.