Migratie

Uw infrastructuur van besturingssystemen en database versies is voortdurend aan verandering onderhevig. Het up-to-date houden van uw Uniface omgeving hoort daar ook bij. Een upgrade of migratie naar een hogere Uniface versie vormt een interruptie van de normale werkzaamheden. Door een expert in te schakelen bij het migratieproces, beperkt u de impact en de risico’s tot een minimum.

De Uniface ontwikkelomgeving is altijd upward compatible; elke applicatie die ooit in Uniface is ontwikkeld, is te migreren naar de meest recente versie van Uniface. Vrijwel altijd biedt de Uniface IDE functionaliteit om naar een hogere versie te migreren. Toch verdient het aanbeveling om een expert in te schakelen bij het migratieproces.

Onze professionals hebben zeer veel ervaring met het migreren van Uniface applicaties.

We beschikken over de juiste expertise en speciaal ontwikkelde tools om de migratie efficiënt uit te voeren.

U heeft gekozen voor Uniface als basis voor uw bedrijfsondersteunende software en wilt de risico’s voor uw bedrijfskritische applicaties zo laag mogelijk houden. . Uw beheerders en IT professionals zorgen voor de continuïteit van de dagelijkse business. Een migratieproces is een verstoring van hun werkzaamheden. Door te kiezen voor een ervaren partner om deze migratie in goede banen te leiden, beperkt u de risico’s.

 

In theorie kan elke Uniface ontwikkelaar de migratie naar een hogere versie uitvoeren. Toch kunnen zich in de praktijk onverwachte problemen voordoen.  Nieuwe Uniface versies bevatten vaak significant veel en grote veranderingen. De Uniface compiler geeft, waar mogelijk, een melding van gewijzigde of vervallen functionaliteit, maar dat biedt geen 100% zekerheid. Niet voor elke compiler melding van gewijzigde of vervallen functionaliteit bestaat een eenvoudige oplossing. In het geval van Uniface 10 is niet alleen sprake van nieuwe en gewijzigde functionaliteit, ook de ontwikkelomgeving zelf is gewijzigd en vraagt om een nieuwe benadering. Een expert kan het complete overzicht geven op basis van zijn ervaring.

 

Migratie blijft zelden beperkt tot de Uniface code of de Uniface ontwikkelomgeving. Ook de deployment of run time omgeving van de applicatie zal vaak veranderen. Van nieuwe besturingssystemen en databases tot de hele software ontwikkelstraat. Indien gewenst nemen we de volledige context mee in onze migratiedienstverlening, maar u bepaalt uiteraard de reikwijdte van de migratiewerkzaamheden die u wilt uitbesteden.

Onze aanpak

Net als elke organisatie is ook elke applicatie uniek. De applicaties ondersteunen immers uw bedrijfsvoering. Uw applicatie is maatwerk. Dat geldt ook voor de migratie naar een hogere Uniface versie.

Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring, waarbij we tientallen applicaties hebben gemigreerd. Deze aanpak biedt stabiliteit en toch voldoende flexibiliteit, zodat we ook uw applicaties zo efficiënt mogelijk kunnen migreren.

De reikwijdte van een migratieproject kan variëren: van een rapport met analyse en aanbevelingen, het uitvoeren van de migratie en opleveren van de gemigreerde sources tot en met het inrichten van een Uniface 10 deployment-omgeving voor de gemigreerde applicaties. Dat laatste kan van toepassing zijn als de gemigreerde applicatie op nieuwe platforms (besturingssysteem, database) moet worden uitgerold.

Daartoe hanteren wij een stappenplan, dat op hoofdlijnen omvat:

  1. Intake van de applicatie(s) en de context.
  2. Analyse van de applicatie(s) voorafgaand aan migratie.
  3. Analyse van de bestaande processen voor ontwikkeling, testen, acceptatie en in productie nemen van de applicatie(s).
  4. Migratie van de applicatie(s)
  5. Advies over gewijzigde processen.
  6. Oplevering en configuratie van de gemigreerde applicatie(s)
  7. Oplevering van processen na migratie.

U bepaalt welke stappen voor u van belang zijn. Voor de analyse en de migratie gebruiken wij door onszelf ontwikkelde tooling. Alle stappen worden zorgvuldig gedocumenteerd en toegelicht aan de opdrachtgever.

1

Intake

Intake van de applicatie(s) en de context

2

Analyse

Analyse van de applicatie(s) voorafgaand aan migratie.

3

Analyse

Analyse van de bestaande processen voor ontwikkeling, testen, acceptatie en in productie nemen van de applicatie(s).

4

Migratie

Migratie van de applicatie(s)

5

Advies

Advies over gewijzigde processen.

6

Oplevering en Configuratie

Oplevering en configuratie van de gemigreerde applicatie(s)

7

Oplevering

Oplevering van processen na migratie.

Remote?

Een migratie leent zich uitstekend om remote uitgevoerd te kunnen worden. Meer weten? Neem dan vooral contact met ons op. Vul onderstaand formulier in.

Migratie kenniscentrum

Wij hebben onze dienstverlening ingericht in kenniscentra. Uniface migratie is daar één van. Uw migratie wordt van A tot Z in dit kenniscentrum uitgevoerd.

De teamleider van de professionals in dit kenniscentrum is Henk van der Veer. Hij heeft bij Uniface tijdens de ontwikkeling van Uniface 10 onder andere gewerkt aan de migratiefunctionaliteit. In deze rol heeft hij veel klantenapplicaties gemigreerd. De kennis en tooling die hij daarbij heeft ontwikkeld, zet Henk tegenwoordig in voor UnividualS.

Neem voor meer informatie contact op met Henk van der Veer via het contactformulier.