Analyse

Bij de meeste organisaties waar applicaties in Uniface zijn ontwikkeld, behoren deze applicaties tot de bedrijfskritische kern. De keus voor Uniface is een verstandige. Uniface is namelijk upward compatible waardoor de ROI zeer gunstig uitpakt. Uniface applicaties zijn een lang leven beschoren.

Applicaties zijn echter nooit statische gesloten dozen. Ze bewegen in een alsmaar bewegende wereld. Inzichten over IT en gebruik van technologie is, net als jouw eigen organisatie, dynamisch. Hoe past jouw applicatie in dit tijdsbeeld? Onze professionals geven dat inzicht door middels van onze analyse dienst.

Onze professionals hebben zeer veel ervaring met analyseren van Uniface applicaties.

We beschikken over de juiste expertise en speciaal ontwikkelde tools om de analyse efficiënt uit te voeren.

Je hebt gekozen voor Uniface als basis voor jouw bedrijfsondersteunende software en wilt de risico’s voor deze bedrijfskritische applicaties zo laag mogelijk houden. Beheerders en IT professionals zorgen voor de continuïteit van de dagelijkse business. Een applicatie constant laten meebewegen met alle tendensen en veranderingen is niet te doen.

Applicaties worden immers wel functioneel bij te tijd gehouden, maar voor de technische zaken is meestal geen tijd of budget. Uit onze eigen ervaringen en onderzoeken blijkt dat ruim 90% van alle applicaties intern tekenen van ‘gedateerdheid’ vertoond. Meestal komen die pas aan de oppervlakte als het te laat is. In de vorm van performance problemen of stijging in de doorlooptijd van beheersmatige inspanning.

Vaak is er een aanleiding nodig om een grondige analyse van de applicaties uit te voeren. Soms is er ook een noodzaak. Bijvoorbeeld voordat een migratie wordt uitgevoerd. Het is daarom integraal onderdeel van onze migratie dienst. Voordat gemigreerd wordt kan het noodzakelijk zijn om op basis van het analyse rapport een refactoring uit te voeren.

In theorie kan elke Uniface ontwikkelaar een grondige analyse uitvoeren.  Toch blijkt dit in de praktijk tegen te vallen. Achterstallig technisch onderhoud is soms lastig te signaleren en zijn de gevolgen niet in te schatten. Zo is een ontwikkelaar vaak blind voor de gevolgen van de eigen keuzes of die van zijn collega’s en voorgangers.

Juist het inschakelen van een derde kan helpen bij het uitvoeren van een  grondige analyse. Een expert kan het complete overzicht geven op basis van zijn ervaring. Daarbij komt bovendien dat een (externe) expert een objectief beeld van de status van de applicatie kan geven.

Onze aanpak

Net als elke organisatie is ook elke applicatie uniek. De applicaties ondersteunen immers jouw bedrijfsvoering. Jouw applicatie is maatwerk. Het is ook mensenwerk. Dat betekent dat er meerdere mensen met eigen kennis en ervaring en dito werkwijze aan hebben gewerkt.  Dat betekent dat ook een analyse voor een groot deel uit maatwerk bestaat.

Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring, waarbij we tientallen applicaties hebben geanalyseerd. Deze aanpak biedt stabiliteit en toch voldoende flexibiliteit, zodat we ook uw applicaties zo efficiënt mogelijk kunnen analyseren en een gedegen advies kunnen geven.

Onze analyse beperkt zich niet tot slechts de software. Desgewenst nemen we in onze analyse de context van de applicatie mee, evenals de ontwikkelprocessen en het gebruik van Uniface features.

De aanleiding van de analyse kan variëren. Zo kan een analyse nodig zijn voor een migratie naar een hogere Uniface versie, maar het kan ook zijn dat er een probleem met de applicatie onderzocht moet worden. Tevens kan een analyse dienen om periodiek de status van de applicatie te beoordelen.

Wat de aanleiding van de analyse ook is, onze aanpak is op hoofdlijnen altijd dezelfde:

  1. Intake van de applicatie(s) en de context.
  2. Analyse van de technische staat van de applicatie(s).
  3. Analyse van de bestaande processen voor ontwikkeling, testen, acceptatie en in productie nemen van de applicatie(s).
  4. Analyse van het gebruik van Uniface.
  5. Analyse van de context van de applicatie.
  6. Opstellen van een rapportage met onze bevindingen.
  7. Advies over gewijzigde processen.

U bepaalt welke stappen voor u van belang zijn. Voor de analyse gebruiken wij door onszelf ontwikkelde tooling. Alle stappen worden zorgvuldig gedocumenteerd en toegelicht aan de opdrachtgever.

1

Intake

Intake van de applicatie(s) en de context

2

Analyse

Analyse van de technische staat van de applicatie(s). Welke functies, statements of structuren kunnen tot issues leiden?

3

Analyse

Analyse van de bestaande processen voor ontwikkeling, testen, acceptatie en in productie nemen van de applicatie(s).

4

Analyse

Analyse van het gebruik van Uniface. Wordt Uniface optimaal gebruikt?

5

Analyse

Analyse van de context van de applicatie. Aansluiting bij databases, configuratie van Uniface en security van web componenten.

6

Rapportage

Opstellen van een uitgebreide rapportage met onze bevindingen.

7

Advies

Advies van de te ondernemen stappen die volgen uit het rapport.

Remote?

Van alle diensten van de professionals van UnividualS leent de analyse zich het beste om remote uitgevoerd te kunnen worden. Meer weten? Neem dan vooral contact met ons op. Vul onderstaand formulier in.

Migratie kenniscentrum

Wij hebben onze dienstverlening ingericht in kenniscentra. Uniface analyse is daar één van. Jouw analyse wordt van A tot Z in dit kenniscentrum uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact op met het kenniscentrum via het contactformulier.